Kort historik


KVILLE HEMBYGDSARKIV
Det var den 4:e augusti 1939 som Sverker Stubelius satte upp en kallelse för att den 11:e samma månad bilda ett hembygdsarkiv. På mötet antecknades femton medlemmar, stadgar antogs och i den första styrelsen blev Sverker Stubelius ordförande och sekreterare, Östen Hedenfjäll kassör, Johan Mjölner övrig styrelsemedlem och Anders Olsson suppleant - alla kända hembygdsvänner/-forskare.

Hembygdsarkivet är verksamt i gamla Kville Härad. De hembygdsföreningar som samverkar i arkivet är Bottna-, Kville- och Svenneby hembygdsföreningar.


SLÄKTFORSKARMATERIAL
I släktforskarrummet finns renskrivna mantalslängder, husförhörslängder, bouppteckningar och mycket annat. Ett eldorado för dig som släktforskar inom Kville Härad. Här finns även ett rekonstruktionsmaterial som delvis ”återskapar” de böcker som förstördes vid branden i Kville prästgård 1904.
Du kan läsa om branden via länken: http://bahus.arkivguiden.net/ba04/ba04011.shtml

Det renskrivna materialet är numera digitaliserat och OCR-skannat. Det kan beställas på CD eller USB om du mejlar till Ulla på adressen: 052470135@telia.com


BILDSAMLING
Kville hembygdsarkiv har en fantastisk bildsamling, kanske så många som 150 000 bilder, med motiv som framförallt beskriver miljöer, händelser och människor i Fjällbacka, Kville och Hamburgsund med omnejd. Samlingen omfattar bilder från mitten av 1800‐talet vidare under hela 1900‐talet. Bilderna är i form av glasplåtar, påsiktsbilder (pappersbilder), negativ och diabilder.

Intervjuer
I arkivet finns också intervjuer med cirka 150 människor som levt och verkat från 1850 – 1960. De första samtalen är inspelade på trådbandspelare, de senare är gjorda på mer ”moderna” rullbandspelare.


FOTOGRUPPEN
Fotogruppen i Kville Hembygdsarkiv, bildades år 2000, på initiativ av arkivets föreståndare, Hasse Alsén, tillsammans med en grupp pensionärer. Detta var för 21 år sedan. Gruppen startade i akt och mening för att ta hand om Olle ”Olle Morot” Olssons stora donation med fotografier. Ett 20-tal fortgrafer är dessutom representerade i arkivet. Fotogruppen arbetar med att identifiera personer, händelser och tidpunkter på bilderna.
Resultatet av gruppens arbete kan se i arkivets bilddatabas på adressen: https://kvh.kulturhotell.se/


KONTAKTPERSONER
Ordförande:                                   Leif Norin                        070-270 73 50
Vise ordförande:                           Anders Torevi                 070-563 10 39
Kassör:                                            John Johansson              0525-317 56