Släktforskningspärmar


Kommentarer till utgåva:

Renskrivna släktforskningsdokument från Kville Hembygdsarkiv

Samling 1, Version 1

 

Materialet på skivan/USB-minnet kommer från pärmar som förvaras i Kville Hembygdsarkiv i Fjällbacka.

 

Ideella krafter

Detta material har under många år, ideellt renskrivits av ett flertal personer med stor kunskap rörande personer, platser och händelser i Kville Härad.

Bland dessa vill vi nämna: Emil och Gunborg Holmberg, Nils Hansson, Kjell Hansson, Lundin Hansson, Hans Ahlsén, Bror Karlsson, Eivor Kristensson, Ingvor Torstensson, Birger Kallin, Ulla Tisell, Rolf Nummelin samt Olle Andersson, som hämtade material på landsarkivet i Göteborg.

 

Lite fakta

Texterna är bland annat hämtade ur kyrkböcker, skattelängder, bouppteckningar, domböcker samt andra intressanta dokument. Texterna är inskannade med programmet Abby Find Reader och lagrade i PDF-format. Sidorna är också OCR-tolkade, vilket gör att det går att ”fritextsöka” i de flesta av dem. Ofta når man sökfunktionen i läsprogrammen genom att trycka ”CTRL+F”.

 

Begränsningar

Skivans/USB-minnets innehåll är ämnat för personligt bruk och får inte kopieras, användas eller distribueras i kommersiella sammanhang.

 

Smärre problem

Då de tidigaste renskrivningarna gjordes på äldre skrivmaskiner, med skiftande kvalité, kan vissa texterna ibland vara något svåra att läsa och tolka. Detta gör också att digitaliseringen av pärmarna ibland kan uppvisa ”feltolkningar” av texten.

 

Även vid nyare renskrivningar kan skanner-/OCR-programmet vid enstaka tillfällen visa prov på bristande träffsäkerhet. I detta fall kan exempelvis ett mellanslag lagts till inuti i ett ord.

Namnet ”Maria” kan då ha tolkats som ”Ma ria”. Det är därför lämpligt att använda en smula fantasi vid sökandet i texterna.

 

Det kan också förekomma att en del PDF-läsare visar ett felmeddelande och skriver att det är fel på texten eller typsnitten. Vi har inte upptäckt att dessa felmeddelanden har någon betydelse, utan ni bör lugnt kunna ignorera felmeddelandet.


Önskar du köpa en skiva eller ett USB-minne med pärmarnas innhåll kan du kontakta Ulla Tisell via mailen: 052470135@telia.com

 

Kommentarer och synpunkter kan mailas till: leif.norin@kajen.se

 

Vi önskar er mycket nytta och nöje med dokumenten.

Kville Hembygdsarkiv, Fjällbacka, 2018

Hemsida: www.kvillehembygdsarkiv.se