LJUDARKIVET HOS KVILLE HEMBYGDSARKIV

Medlemmar i Kville Hembygdsarkiv har under årens lopp samlat ihop en skatt av berättelser och från Kville härad. Det är inspelningar som gjorts med kända och okända personer som levt eller lever i Kville härad. 
Inspelningarna är gjorda på olika inspelningsappartur såsom trådspelare, rullbandspelare och kassetdäck. Detta innebär att ljudkvalitén varierar mellan inspeningarna. Inspelningarna kommer att publiceras löpande.


UPPROP

Vill du vara med och tillgängliggöra berättelserna? Det kan bitvis vara svårt att förstå den gamla bohuslänskan som ibland förekommer i de inspelade samtalen. Ljudkvalitén kan ibland också göra det svårt att uppfatta vad som sägs.

Det är därför av mycket stort värde om du/ni kan hjälpa till att skriva ner samtalet på "vanlig" svenska och därigenom öka förståelsen kring vad som personerna berättar. Utskrifterna kommer att publiceras i anslutning till uppspelningen och kan därigenom läsas samtidigt som man lyssnar på samtalen.

Pröva gärna på det första samtalet: GUBBEN FRÅN HYNNÖ. Du hittar våra kontakter i menyn.

GUBBEN FRÅN HYNNÖ, Hamburgö

Första trådinspelning. Samtal mellan Anders Olsson, Annie Wehlin, Anders Aronsson och Gustav Holmark.

AMANDA OLSSON, Jored, Fjällbacka

Amanda, 88 år gammal, samtalar med Anders Olsson i Hög Edsten.

OM BYGDETRADITIONEN

En forskningsdag med Anders Olsson, Adam Reuterskjöld och Sverker Stubelius.

SVERKER STUBELIUS OM LUNNEFÅGELN

Från Stora Knappen och Väderöarna.

JOHANNA KAM, Skistad, Fjällbacka

Johanna Kam berättar om skolan – skogsplantering samt fattigvården och soldaternas villkor, inspelningen gjord av Sverker Stubelius.

VILHELM RICKARDSSON, Fjällbacka

Vilhelm Rickarsdsson från Fjällbacka, berättar för Sverker Stubelius om sitt liv som sjöman med Briggen ”Ella” samt ”Carl Johan”.

ANDERS STENSSON, ”Skorp-Anders”, Krossekärr, Grebbestad

ANDERS STENSSON , Skorp-Anders”, 92 ÅR, Krossekärr, berättar om livet som trankokare, och minnen från Afrika.

JOHAN HANSSON, Fjällbacka

Johan Hansson, född 1864, berättar om skolan, Alma Bräck, livet på sjön och det stora sillfisket 1877 – 78.

ANNA ANDRÉN, Fjällbacka

Anna Andrén, född Ström, 1866.

CARL CRISTIANSSON, Rörvik, Hamburgsund

Carl Cristiansson, Rörvik, Hamburgsund

KNUT CRISTIANSSON, Rörvik, Hamburgsund

Knut Cristiansson, Rörvik, Hamburgsund

MALLA KARLSSON, Kalvö, Fjällbacka

Anna Lisa "Malla" Karlsson, Kalvö, Fjällbacka

JOHAN MJÖLNER, Fjällbacka

Johan Mjölner, Fjällbacka, samtalar om fisket och äganderätten runt Väderöarna samt om Väderöarnas kyrka.

JONAS ANDERSSON, Kville

Jonas Andersson, Möre, Kville berättar om skogsodling i Kville.

ARNE FREDLUND, Fjällbacka

Arne Fredlund, Fjällbacka berättar om plåtslageri och kopparslageri

JOHAN KARLSSON, Sandliden, Kville

Johan Karlsson, Sandliden, Kville

MARTIN GRENANDER, Svenneby

Lanthandlare Martin Grenander, Svenneby.

KORNELIUS JOHANSSON

Fiskaren Kornelius Johansson berättar om fisket och dåligt med mat under första världskriget