Kornelius Johansson, Varpet, Karnebo

Fiskaren Kornelius Johansson, Varpet, Karnebo berättar om fisket och dåligt med mat under första världskriget

Inspelad 1958-07-xx av Sverker Stubelius 

Kopierad  1977-12-07 av Nils Eriksson

Band 020B


UTSKRIFT av inspelningen. Ej färdig.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Utskriften gjord av: